Tekniska lösningar

Lyssna

För planering och för att kvalitetssäkra att brukaren får de insatser hon/han har rätt till användes TES, ett digitalt planerings- och registreringssystem.

TES - tillgänglighet, effektivitet, säkerhet

Det digitala planeringssystemet håller reda på samtliga brukare och deras information, vilken personal som arbetar, vilken kompetens personalen har, vilka tider som insatserna ska utföras, hur lång tid insatserna är planerade, vilken stöd och hjälp brukaren ska ha, var brukaren bor med mera. Systemet uppdateras vid förändringar som planeras in.

Smart phone

När personalen startar sitt arbetspass loggar de in med sin personliga kod i sin arbetsmobiltelefon och får då upp nödvändig information om dagens uppdrag. Då besöket av olika anledningar inte följer planeringen gör personalen en avvikelse i telefonen eller via dator på HemvårdsCenter.

I TES finns även möjlighet att ta ut en mängd olika rapporter som t.ex. visar utförd tid och insats per brukare eller för hela gruppen.
 
I brukarens hem har en registreringstagg klistrats på insidan av dörrkarmen. Taggen innehåller information om brukaren. Med mobiltelefonen läses informationen in, samtidigt som tiden registreras när personal kommer och går samt de insatser brukaren har hjälp med.

Nyckelfritt låssystem

För att ge snabbare hjälp till personer som larmar via trygghetslarmet tillhandahålls ett nyckelfritt låssystem hos vårdtagare som så önskar. I och med detta slipper personal som svarar på larm åka till HemvårdsCenter och hämta nyckel. Låset aktiveras säkert via personalens arbetsmobiltelefon. Samtidigt registreras när personal kommer och går samt de insatser brukaren har hjälp med.

Säkert medicinskåp

Hos personer som svårigheter att klara sin medicinering finns ett låsbart medicinskåp. Skåpet är låst med ett kodlås och inga nycklar behövs. Det är säkrare och tryggare för både vårdtagare och personal. I skåpet förvaras, förutom vårdtagarens mediciner, även en kvalitetspärm som innehåller signeringslistor och medicinlistor som beskriver läkemedelshanteringen hos vårdtagaren. Skåpet lånas ut till vårdtagaren utan kostnad och återlämnas då behovet inte längre kvarstår.

 

Kontaktperson: Martin Ejdebäck