Avfall och återvinning

Lyssna

Kommunens ansvar

Kommunerna ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffande, deponering. Kommunerna har också ansvar för att hushållsavfallet tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. På Vännäs kommun är det Infrastrukturavdelningen/ Renhållning på Kommunstyrelseförvaltningen som ansvarar för detta.

Producenternas ansvar

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av det lagreglerade producentansvaret så som:

  • förpackningar av olika materialslag
  • returpapper
  • däck
  • bilar
  • elektriska och elektroniska produkter


Producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem och har också skyldighet att informera om sortering och insamling. Producenterna ska också se till att avfallet återanvänds, material återvinns, energi utvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

Rapportera farlig avfall i verksamhet

Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter rapportera uppgifter om farligt avfall. Rapporteringen sker på Naturvårdsverkets hemsida via en e-tjänst och det ska ske 2 dagar efter att händelsen (exempelvis transporten) ägt rum.

Alla verksamheter där det uppstår farligt avfall i verksamheten ska rapportera detta. Även de som transporterar, samlar in, behandlar eller handlar med farligt avfall omfattas.

Läs mer här

Plockanalys

År 2017 genomförde vi för tredje gången en plockanalys tillsammans med övriga kommuner i Västerbotten. Mer information om vad en plockanalys är hittar du här eller om du vill läsa om det mer utförligt så kan du ladda ner hela rapporten "Plockanalys 2017" (Pdf, 1 MB)

Få tips och information på Sopor.nu

www.sopor.nu kan du lära dig mer om sopor och avfall samt få tips på hur du som privatperson kan hantera ditt avfall.

Kontaktperson: Inger Olofsson