Vännäs Fastigheter AB

Lyssna

Vännäs Fastigheter AB är det kommunala bostadsbolaget i Vännäs. Vännäs Fastigheter AB har fastigheter i Vännäs centralort, Vännäsby samt i Tväråbäck och förvaltar cirka 400 lägenheter med hyresrätt.

Kontakt

VD Per Lundqvist
Tel: 072-519 44 91

Vännäs Fastigheter AB
Östra Järnvägsgatan 9 B
Postadress: 911 81 Vännäs
Telefon: 0935-140 51
www.vannasfastigheter.se

Ledamöter i styrelsen

Johan Söderling, S, ordförande
Sonja Eriksson (S)
Per Nyström (V)
Ulf Eriksson (C), vice ordförande
Christer Wirth (M)

Ersättare
Leif Andersson (S)
Signild Norman (S)
Anders P Nilsson (C)

Kontaktperson: Per Lundqvist