Kultur

Lyssna

I Vännäs kommun finns ett varierat kulturliv. Under denna rubrik hittar du information bland annat om hur du hittar föreningar med kulturinriktning, vilka stipendier du kan söka och mycket mer.

I Vännäs finns det ett bra och varierat kulturutbud. Det är olika organisationer, föreningar och andra aktörer som står bakom detta utbud. Biblioteken i Vännäs och Vännäsby står för en hel del av evenemangen.
 
Genom vår egen verksamhet och i samverkan med andra aktörer ska vi ge alla kommuninvånare ett kvalitativt och brett utbud av kultur i hela kommunen för att väcka nyfikenhet, utmana till nya upplevelser och stimulera till eget skapande.

Ett rikt och offensivt kulturliv bidrar till individens och samhällets utveckling och är en förutsättning för tillväxt i vår kommun.

Mål för kultur- & biblioteksverksamheten i Vännäs

Kontaktperson: Carina Zakrisson