Rådgivande organ

Lyssna

I Vännäs kommun finns ett folkhälsoråd samt ett forum för funktionshindrade- och pensionärer som även det i många avseenden fungerar som ett kommunalt råd.

Sammanträdesfrekvens

Folkhälsorådet och funktionshindrades- och pensionärsforum sammanträder vardera fyra gånger per år. Ytterligare information om sammanträdena kan fås av sekreterarna Karin Eriksson (folkhälsorådet).
 
 
 
 
 

Kontaktperson: Karolina Johansson