Planer, dokument och lagar som styr kommunens verksamhet

Lyssna

Dokumenten och lagarna nedan är sorterade i bokstavsordning efter ämne, till exempel Renhållning, Skola, Upphandling, Översiktsplanering eller Krisberedskap.

A till E

Allmänna handlingar
Riktlinjer och taxa för utlämnande av allmän handling


Dataskydd och säkerhet (även hantering av personuppgifter)

 

Digital agenda
Digital agenda för Vännäs kommun 2018-2020 (PDF)

Dokumenthantering
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen kommunledningskontorets verksamhet (PDF)

F till K

Folkhälsa


Föreningar


Informationssäkerhet
Informationssäkerhetspolicy (PDF, öppnas i ny flik)

Kommunens tjänsteorganisation
Kommundirektörens uppdrag (PDF, öppnas i ny flik)


Kommunikation

Kopiering
Avgift för kopiering

Kostverksamheten
Kostpolicy för Vännäs kommun (PDF)

Kultur och bibliotek

 

L till R

LSS, Lagen om stöd och service
LSS, Lagen om stöd och service (länk till webbsida)

Miljö och hälsoskydd

Näringsliv och företag
Näringslivspolitiskt program (PDF)

Politisk verksamhet

Reglementen
Reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Reglemente för plan- och miljönämnden
Reglemente för vård- och omsorgsnämnden (word, 35,5 kb)

Renhållning

Revision
Revisionsreglemente (word, 66 kb)

S till Ö

Skola, barnomsorg och utbildning

Strategiska planen
Strategisk plan 2015-2020 (PDF)

Strandskydd
LIS-plan och information om strandskydd (länk till webbsida)

Taxa Serveringstillstånd och tillstånd för försäljning av tobaksprodukter
Taxor och avgifter i enlighet med Alkohollagen och Lagen om tobak och liknande produkter

Tillstånd och tillsyn
Riktlinjer för serveringstillstånd (länk till webbsida)

Trafik
Trafikstrategi, från 2016 (pdf, öppnas i ny flik)

Upphandling
Inköps och upphandlingspolicy 2017-2020 (PDF, öppnas i ny flik)

Vatten och avlopp
Allmänna bestämmelser för användandet av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Vännäs kommun, ABVA.

Årsredovisningar 

Ålborgsåtagandena

Översiktsplanering och trygghet

Kontaktperson: Karolina Johansson