Anmälan om barn som far illa

Lyssna

Var och en som tror att ett barn kan fara illa bör anmäla det till socialtjänsten. Som allmänhet har du rätt att vara anonym.

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du alltid kontakta socialkontoret och be om råd utan att uppge barnets namn.
 
För att göra en anmälan kontakta socialkontoret på tel: 0935-143 11. Där får du hjälp att nå rätt person. Du kan också skriva, och skicka anmälan till: Vård- och omsorgsförvaltningen, 911 81, Vännäs

Om du önskar vara anonym kan du inte uppge ditt namn i kontakt med socialtjänsten, för då bryts anonymiteten. 
 
Om ett barn är i akut fara ska du omedelbart kontakta polis (112), socialkontor eller socialjour (utanför kontorstid). Polisen måste alltid ta kontakt med socialtjänsten när det rör barn som kan fara illa.

För dig som jobbar med barn

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn eller som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med barn har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om man tror att barn kan fara illa. Man måste inte veta att ett barn far illa utan det räcker med misstanke. Anmälningsplikten gäller oavsett om verksamheten är i offentlig eller privat regi. Det här gäller förskola, skola, hälso- och sjukvård, fritidspersonal, tandvård, kriminalvård, osv. Som yrkesverksam har man inte rätt att vara anonym.

Kontaktperson: Sara Hallnor