Inomhusmiljö och hälsa

Lyssna

I miljöbalken finns bestämmelser som ska förebygga olägenheter som kan vara skadliga för människors hälsa. Bland annat finns särskilda krav på bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

På sidorna som finns här till vänster kan du hitta information om inomhusmiljö, boende, lokaler och byggnader som berör dig som bor i eget hushåll eller dig som driver företag, kommersiell verksamhet eller liknande organisation.

Problem med inomhusmiljön i din lägenhet

Har du problem med din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Om det inte hjälper kan du ta kontakta oss på miljö- och byggavdelningen. Om vi bedömer situationen som en olägenhet kan vi ställa krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet.

Anmälningspliktiga verksamheter

Verksamheter enligt nedan ska anmälas till plan- och miljönämnden senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor
  • Förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola mm.
  • Solarier

Lokaler för allmänna ändamål

Verksamheter nedan omfattas inte av anmälningsplikt men däremot så ska plan- och miljönämnden utöva tillsyn på dessa.

  • Lokaler för hygienisk behandling
  • Hotell, pensionat eller liknande lokaler
  • Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och liknande
  • Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande


Målsättningen med tillsynen är att skydda kommuninvånarnas hälsa och livsmiljö. Miljö- och byggavdelningen arbetar också förebyggande med information och rådgivning till verksamhetsutövaren.

Kontaktperson: Pernilla Arvidsson