EU-information/projekt

Lyssna

Näringslivsavdelningen har kommunens uppdrag att arbeta med internationaliseringsfrågor och EU-information. Näringslivsavdelningen medverkar med information och som samtalspartner i projektutveckling såväl inom den kommunala sfären som inom privat och ideell verksamhet.

EU-projekt i Vännäs                                          

Under senare år har ett stort antal verksamheter kunnat utvecklas med stöd av extern finansiering via EU-projekt och andra externa källor. Därigenom har såväl näringsliv som offentlig och ideell sektor tillförts utvecklingsmedel.

För mer information om EU-finansiering läs under EU-information.

Kontaktperson: Christin Westman