Landsbygdsutveckling

Lyssna

En levande landsbygd och ett öppet landskap är viktiga delar av den lokala och den regionala utvecklingen och en förutsättning för tillväxten i vår tätortsnära landsbygd. Vännäs landsbygd är därför en viktig del av kommunen.

Ett sätt att främja en levande landsbygd kan vara att söka projektmedel via Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet löper under perioden 2014-2020 och en regional handlingsplan för genomförandet av programmet har tagits fram för Västerbotten.

I den Regionala handlingsplanen anges vilka insatser som är särskilt prioriterade i Västerbotten.  I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, stöd till bredband, miljöinvesteringar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns ca 36 miljarder kronor i Landsbygdsprogrammet under 2014-2020.

Det är nu möjligt att ansöka om stöd från Landsbygdsprogrammet för flertalet av stöden.

Viktig information om vad som gäller de olika stöden hittar man på Jordbruksverkets hemsida http://www.jordbruksverket.se/

Hur ansöker man om stöd i Landsbygdsprogrammet?

I det nya Landsbygdsprogrammet görs ansökan i en ny e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats. För att använda tjänsten behövs en e-legitimation och fullmakt.  Landsbygdsprogrammet 2014-2020 innehåller en hel del nyheter vad gäller tidpunkt för när ansökan ska lämnas in till Länsstyrelsen. Västerbotten har en egen tidplan som är bra att känna till och som det går att läsa om här.

Har du en projektidé som passar inom Landsbygdsprogrammet kan du kontakta näringslivsavdelningen för att bolla tankar och idéer.

Kontaktperson: Christin Westman