Familj, barn och ungdom

Lyssna

Familjer, barn och unga kan råka ut för problem som är svåra att lösa på egen hand - då finns bland annat vi på socialtjänsten för att ge er stöd.

Socialtjänsten

Familjer, barn och unga kan råka ut för problem som är svåra att lösa på egen hand - då finns bland annat vi på socialtjänsten för att ge er stöd. Du som ungdom eller förälder få stöd på olika sätt genom till exempel samtal, stöd och rådgivning.

Läs mer om socialtjänsten

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör du kontakta socialtjänsten. Du kan vara anonym. Vi utreder hur barn och unga har det och om det finns oro för att barn inte har en trygg uppväxtmiljö.

Läs mer här

Familjecenter

I Vännäs finns Familjecenter, där flera verksamheter samlas under samma tak. I Familjecenters lokaler finns: barnhälsovård, barnmorskemottagning, öppen förskola, förebyggande socialtjänst, familjerådgivning och ungdomsmottagning.

Läs mer om Familjecenter här

Synpunkter och överklagan

Du kan lämna synpunkter och överklaga beslut till socialtjänsten.

Läs mer här

Kontaktperson: Sara Hallnor