Sammanträdestider 2017

Lyssna

Sammanträdestider för Vännäs kommuns styrelser, nämnder och utskott.

 
2017 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
KF
11.00
27 3** 12** 23** 4
KS
11.00
6 13** 10 22** 11 9** 13 11
KSAU
08.30
24 14, 28 14***, 28 11, 25* 9, 23 13* 15*, 29 12***, 26 10, 24* 14*, 28 12*
VON
10.00
22**

14
kl 15:00

11 15** 14 20** 15 13
VONAU
08.30
18 8, 15 22 3, 30 16 6 11 1, 29
POM
14.00
13 25 20 19 7
BOU
13.00
16 15 14 ej fastställt för hösten
BOUAU
08.30
22 27 30 ej fastställt för hösten
LS
13.30
28** 31** 19** 17 23
LSAU
13.30
24 12 9 7 4 7


>>>KSAU 14 feb inställt<<<

>>>KS 10 april inställt<<<


AU* Ekonomisk uppföljning
** Bokslut/delårsbokslut
*** Träff med ledningsgrupp

Arbetsutskott kl. 08.30
Kommunstyrelse kl. 11.00
Kommunfullmäktige kl. 11.00

KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
KSAU = Kommunstyrelsens arbetsutskott
VON = Vård- och omsorgsnämnden
VONAU = Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
POM = Plan- och miljönämnden
BOU = Barn- och utbildningsnämnden
BOUAU = Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
LS = Liljaskolans styrelse
LSAU = Liljaskolans styrelses arbetsutskott

Kontaktperson: Susanna Siljetun