Sammanträdestider 2017

Lyssna

Sammanträdestider för Vännäs kommuns styrelser, nämnder och utskott.

2018 KF KS KSAU VON VONAU POM BOU BOUAU LS LSAU
Kl. 11 11 8.30 10 14

Jan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feb

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Mar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apr

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

Maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jun

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Jul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sep

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

Okt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Dec

 

 

 

 

 

 

 

2017 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
KF
11.00
27 3** 12** 23** 4
KS
11.00
6 13** 10 22** 11 9** 13 11
KSAU
08.30
24 14, 28 14***, 28 11, 25* 9, 23 13* 15*, 29 12***, 26 10, 24* 14*, 28 12*
VON
10.00
22**

14
kl 15:00

11 15** 14 20** 15 13
VONAU
08.30
18 8, 15 22 3, 31 16 6 11 1, 29
POM
14.00
13 25 20 5, 26 7
BOU
13.00
16 15 16 18              8-9(kval.
dagar)
18
BOUAU
08.30
22 27 30 4 27        30
LS
13.30
28** 31** 18** 18 23
LSAU
13.30
24 12 9 7 7


>>>KSAU 14 feb inställt<<<

>>>KS 10 april inställt<<<


AU* Ekonomisk uppföljning
** Bokslut/delårsbokslut
*** Träff med ledningsgrupp

Arbetsutskott kl. 08.30
Kommunstyrelse kl. 11.00
Kommunfullmäktige kl. 11.00

KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
KSAU = Kommunstyrelsens arbetsutskott
VON = Vård- och omsorgsnämnden
VONAU = Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
POM = Plan- och miljönämnden
BOU = Barn- och utbildningsnämnden
BOUAU = Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
LS = Liljaskolans styrelse
LSAU = Liljaskolans styrelses arbetsutskott

Kontaktperson: Susanna Siljetun