Ansökan och avgifter

Lyssna

Avgifter

Avgiften är 650 kr/termin för undervisningen och 300 kr/termin för ev. instrumenthyra (vissa instrument kan hyras på Musikskolan). Avgift tillkommer för böcker. Om flera barn i samma familj går på Musikskolan reduceras terminsavgiften med 100 kr från och med det andra barnet. I mån av plats finns det möjlighet att från årskurs 5 spela ytterligare ett instrument, då till en kostnad av 150 kr/termin.

Musikskolan följer i huvudsak grundskolans läsårstider med undantag för exempelvis temadagar. Höstterminens lektioner startar något senare än grundskolans, detta för att vi ska ha möjlighet att lägga våra scheman. Målet är att eleven får minst 24 lektionstillfällen per läsår.

Elever i familjer som uppbär försörjningsstöd eller är nyanlända har möjlighet att ansöka om subventionering av musikskoleavgiften genom Palmer Åströms minnesfond. Mer information och ansökan (Länkad PDF, öppnas i ny flik).

Ansökan

Ansökan sker via Musikskolans e-tjänst eller blankett. Klicka på länken nedan för att komma vidare. Från och med 15 april tar vi emot ansökningar.

E-tjänst för ansökan: https://sjalvservice.vannas.se/musikskola (öppnas i nytt fönster)

Ansökningsperioden för kommande läsår är 15 april - 15 maj. Senare ansökningar behandlas i mån av plats. Platsen gäller tills eleven gått ut åk 9. 

Uppsägning av plats

Om en elev inte längre vill studera på Musikskolan ska vårdnadshavare meddela detta till Musikskolan via Självservice eller kontakta berörd musiklärare.

Uppsägning av plats görs innan terminsstarten. Om uppsägning sker senare än tre veckor från terminsstarten utgår full avgift för terminen.

Att lära sig spela ett instrument är en process som tar lite tid. Därför är det viktigt att träna hemma. Tio minuter om dagen kan göra underverk.

Kontaktperson: Paula Pleje