Internationellt arbete

Lyssna

Internationella kontakter är viktiga i dagens samhälle. Vi lever i en globaliserad värld. Vi reser mer, handeln med andra länder ökar och människor väljer att flytta mellan länderna i en allt större utsträckning. Det är därför viktigt att värna om de kontakter man har upparbetade och vårda dessa.

Allt internationellt arbete bygger i grunden på upparbetade personliga kontakter och är ett mycket långsiktigt arbete.

Kontaktperson: Karolina Johansson