Foto: Malin Grönborg

Buller och luftkvalitet

Lyssna

Buller
Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller kan variera från person till person. Byggarbetsplatser, vägtrafik och konserter är exempel på bullrande verksamheter som kan störa. Buller kan även komma inifrån byggnader - fläktar, hissar eller tvättstugor.

Luftkvalitet
Det största källan till luftföroreningar i Vännäs kommun är fordonstrafik och vedeldning i icke miljögodkända eldstäder.

Kontaktperson: Pernilla Arvidsson