Arbetsmarknad

Lyssna

Vännäs kommun arbetar aktivt för att medborgarna i vår kommun ska ha ett arbete. Detta sker bland annat genom olika arbetsmarknadsåtgärder. Vi arbetar med att säkerhetsställa kompetensförsörjningen för Vännäs kommun såväl som för andra arbetsgivare i kommunen.

På Arbetsförmedlingens hemsida hittar du aktuell statistik kring arbetsmarknaden i Västerbotten. Där hittar du även yrkeskompassen som kan hjälpa dig i ditt yrkesval.

Kontaktperson: Annika Jansson