Anmälningsplikt vid bygge, rivning, ändring eller installation

Lyssna

Även om åtgärderna inte kräver bygglov kan du behöva göra en anmälan.

Det gäller till exempel när du ska:

  • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
  • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation
  • göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
  • göra vissa rivningsåtgärder
  • underhålla värdefulla byggnader om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser
  • Attefallsåtgärder (länk)

 

Blankett för anmälningsärenden

Blanketten för anmälningsärenden hittar du i vår portal för självservice och E-tjänster.

Till blanketten

Installation eller ändring av eldstad/kamin/fast bränslepanna

För installation eller ändring av eldstad/kamin/fast bränslepanna krävs alltid en anmälan till miljö- och byggavdelningen.

Läs mer här

Kontaktperson: Carola Nordlöf