Skyddat boende

Lyssna

Har du på grund av hot eller våld behov av skyddat boende, kan du kontakta socialtjänsten i Vännäs. Gällande kvinnor så har vi ingen egen kvinnojour i Vännäs, men vi samarbetar med Kvinnojouren i Umeå.

Skyddat boende

Beroende på just din situation försöker vi hjälpa till att hitta ett skyddat boende om du har blivit utsatt för våld. Vi gör en individuell bedömning och försöker tillsammans med dig hitta en bra och säker lösning. Vid behov kan vi samarbeta med polis. Kontakta socialtjänsten via växel på 0935-140 00 eller ring till socialtjänstens reception på 0935-143 11.

Kvinnojour och mansjour

Om du utsätts för våld eller hot om våld behöver du själv och eventuella barn komma i säkerhet. På socialtjänsten försöker vi hjälpa dig. Beroende på din situation kan vi försöka få tag i en plats på en kvinnojour i närheten. Du har också möjlighet att själv söka dig till en kvinnojour om du vill.

Läs mer om kvinno- och mansjour här (länk till akut hjälp)

Kontaktperson: