Lantbruk

Lyssna

Lantbruket är en viktig näring i Vännäs kommun eftersom det producerar livsmedel av bra kvalitet och håller landskapet öppet. Miljöpåverkan är kanske inte det första man tänker på när det gäller lantbruk, men som lantbrukare berörs du av många regelverk inte minst gällande miljöfrågor.

Djurhållning och åkerbruk är verksamheter där det kan uppstå läckage av näringsämnen, kemikalier eller bakterier till vattendrag. Det kan leda till problem med algblomning i sjöar och otjänligt vatten i dricksvattenbrunnar. Därför är det viktigt att lantbrukaren har den kunskap som krävs för att gödsla och sprida bekämpningsmedel i rätt mängder och vid rätt tidpunkt. Det är också nödvändigt att verksamheten har rutiner för att hantera det avfall som uppstår och att kemikalier lagras och används på ett säkert sätt. Detta är några av de områden som regleras i den svenska miljölagstiftningen, miljöbalken.

Egenkontroll

Alla lantbrukare är skyldiga att ha kontroll över sin verksamhet och de faktorer som påverkar miljön, så kallad egenkontroll. Många lantbruk använder något av branschens system för egenkontroll så som Miljöhusesyn eller har någon form av certifiering där det krävs att man har egenkontroll exempelvis KRAV. Det är kommunens  miljö- och byggavdelning som i egenskap av tillsynsmyndighet ansvarar för att kontrollera att lantbruk eller hästhållning följer miljöbalken och inte orsakar störningar eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Kommunens miljöinspektörer åker regelbundet ut till lantbrukare i kommunen och kontrollerar bland annat lagring och hantering av gödsel, användning av kemikalier och hur du som lantbrukare sköter din egenkontroll.

Behöver jag söka tillstånd eller anmäla mitt lantbruk till kommunen?

Om du vill hålla lantbruksdjur eller häst inom ett område som omfattas av en så kallad detaljplan måste du ansöka om tillstånd hos kommunen. Detta står i kommunens Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

De flesta lantbrukare i kommunen har färre än 100 djurenheter och då krävs ingen anmälan till kommunen eller något tillstånd från länsstyrelsen.  Begreppet djurenheter och hur man beräknar det förklaras på Jordbruksverkets webbplats.

Om ditt lantbruk har fler än 100 men färre än 400 djurenheter är du skyldig att anmäla detta till kommunen. Lantbruk med fler än 400 djurenheter kräver tillstånd från länsstyrelsen. Läs mer på länsstyrelsens webbplats.

Bra att veta

Du kanske har en cistern med diesel på gården, en så kallad farmartank? Eller funderar på att skaffa en? Läs mer på vår sida om cisterner.

Ska du bygga ut eller bygga till något på din gård, eller kanske funderar du på att starta gårdsbutik, bed and breakfast eller ett sommarcafé? Läs mer på våra sidor Bygga nytt, riva eller ändra samt Starta livsmedelsföretag.

Den senaste tiden har miljö- och byggavdelningen fått många frågor kring egen förädling och försäljning av livsmedel på gården. Tveka inte att ta kontakt med miljö- och byggavdelningen om du har frågor kring detta eller något av våra andra arbetsområden.

Kontaktperson: Anna-Karin Löfgren