Kommunfullmäktige och ledamöter

Lyssna

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De 35 ledamöterna och 21 ersättarna utses genom allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst ärenden som rör:

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 • val av revisorer och revisorsersättare
 • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 • årsredovisning och ansvarsfrihet
 • folkomröstningar i kommunen

 

Möteshandlingar och protokoll

Aktuella möteshandlingar (kallelser) för respektive nämnd hittar du via vannas.se/kallelser.

Protokoll från KF
Alla protokoll från kommunfullmäktige hittar du i menyn under Protokoll från kommunfullmäktige, eller direkt via vannas.se/kfprotokoll.

 

Presidium

  

Ordförande
Lena Carneland
(S)

1:e vice ordf.
Tommy Bingebo
(C)

2:e vice ordf.
Viktoria Lappiniemi
(V)

 

Ledamöter

  

Agneta Nilsson   
(M)
Anna-Lena Wester  
(KD)
Anders P Nilsson    
(C)


  Bengt-Erik Näslund

Ann Einerud             
(SD)
Bengt-Erik Näslund
(V)
Emma Lundkvist     
(SD)


   

Erik Fastevik           
(C)
Gösta Eklund          
(M)
Hans-Inge Smetana
(KD)


   

Ingmarie Lindqvist 
(C)
Jan Nilsson                 
(M)
Jörgen Nilsson
(S)


  

Kjell Holmlund      
(S)
Krister Andersson
(MP)
Leif Andersson    
(S)


  

Leif Åhman            
(V)
Linda Unge             
(S)
Lillemor Lundgren
(S)


   

Fredrik Sandin
(C)
Monica Wahlström
(L)
Per Nyström
(V)


   

Per-Erik Lundmark
(S)
Sixten Jonsson
(C)
Sofia Blomquist
(C)


   

Sofie Gustafsson
(S)
Sonja Eriksson
(S)
Susanne Bygdén
(S)


Ulf Eriksson
(C)

 

Ersättare

 • Annelie Moström (L)
 • Johan Andreasson (KD)
 • Magnus Jälmbrandt (V)
 • Berit Persson (S)
 • Christer Wirth (M)
 • Emma Vidmark (MP)
 • Eva Willebrand (MP)
 • Hanna Lundberg (C)
 • Henric Jakobsson (S)
 • Jerry Persson (S)
 • Maria Olofsson (C)
 • Martin Hermansson (KD)
 • Peter Sohlman (S)
 • Sandra Norrman (V)
 • Signhild Norrman (S)
 • Susan Palm (M)
 • Thomas Moberg (C)
 • Åke Sandström (C)
 • Vakant (SD)


Valberedning

Kommunfullmäktige väljer ett stort antal personer till olika uppdrag. På sitt första sammanträde efter det att ett nytt fullmäktige har valts utser fullmäktige en valberedning som förbereder de val som fullmäktige skall förrätta. Valberedningen består av en representant från varje parti.

Kontaktperson: Daniel Theander