Kommunfullmäktige och ledamöter

Lyssna

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De 35 ledamöterna och 21 ersättarna utses genom allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst ärenden som rör:

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 • val av revisorer och revisorsersättare
 • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 • årsredovisning och ansvarsfrihet
 • folkomröstningar i kommunen


Valberedning

Kommunfullmäktige väljer ett stort antal personer till olika uppdrag. På sitt första sammanträde efter det att ett nytt fullmäktige har valts utser fullmäktige en valberedning som förbereder de val som fullmäktige skall förrätta. Valberedningen består av en representant från varje parti.

Presidium

  

Ordförande
Lena Carneland
(S)

1:e vice ordf.
Tommy Bingebo
(C)

2:e vice ordf.
Viktoria Lappiniemi
(V)

 

Ledamöter

  

Agneta Nilsson   
(M)
Anna-Lena Wester  
(KD)
Anders P Nilsson
(C)


 

Ann Einerud             
(SD)
Bitte Torbjörnsdotter
(V)
Emma Lundkvist     
(SD)


  

Erik Fastevik           
(C)
Gösta Eklund          
(M)
Hans-Inge Smetana
(KD)


  

Ingmarie Lindqvist 
(C)
Jan Nilsson                 
(M)
Johan Söderling      
(S)


  

Kjell Holmlund      
(S)
Krister Andersson
(MP)
Leif Andersson    
(S)


  

Leif Åhman            
(V)
Linda Unge             
(S)
LottaKarin Trysberg
(C)


  

Monica Wahlström
(L)
Per Nyström
(V)
Per-Erik Lundmark
(S)


  

Sixten Jonsson
(C)
Sofia Blomquist
(C)
Sofie Gustafsson
(S)


  

Sonja Eriksson
(S)
Susanne Bygdén
(S)
Ulf Eriksson
(C)

 

Ersättare

 • Annelie Moström (L)
 • Johan Andreasson (KD)
 • Bengt-Erik Näslund (V)
 • Christer Wirth (M)
 • Emma Vidmark (MP)
 • Eva Willebrand (MP)
 • Fredrik Jakobsson (C)
 • Hanna Lundberg (C)
 • Jerry Persson (S)
 • Jörgen Nilsson (S)
 • Lillemor Lundgren (S)
 • Martin Hermansson (KD)
 • Monica Höök (C)
 • Peter Sohlman (S)
 • Sandra Norrman (V)
 • Signhild Norrman (S)
 • Susan Palm (M)
 • Thomas Moberg (C)
 • Ulla-Britt Engström Andersson (L)
 • Vakant (SD)

Kontaktperson: Susanna Siljetun