Kommunfullmäktige

Lyssna

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De 35 ledamöterna och 21 ersättarna utses genom allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst ärenden som rör:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • val av revisorer och revisorsersättare
  • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • folkomröstningar i kommunen


Valberedning

Kommunfullmäktige väljer ett stort antal personer till olika uppdrag. På sitt första sammanträde efter det att ett nytt fullmäktige har valts utser fullmäktige en valberedning som förbereder de val som fullmäktige skall förrätta. Valberedningen består av en representant från varje parti.

Presidium


Ordförande
Lena Carneland (S)


1:e vice ordförande
Tommy Bingebo (C)


2:e vice ordförande
Leif Åhman (V)

Ledamöter

Agneta Nilsson
Agneta Nilsson
(M)


Andreas Bengtsson
(S)


Anna-Lena Wester (KD)


Anna-Stina Ögren (S)


Annika Jansson (C)


Cecilia Almberg (V)


Emma Vidmark (MP)


Erik Fastevik (C) 


Gösta Eklund (M)


Hans-Inge Smetana (KD)

 
Henric Jakobsson (S)


Ingmarie Lindqvist (C)


Jan Nilsson (M)


Johan Söderling
(S)


Jörgen Nilsson (S)  


Kjell Holmlund (S)


Krister Andersson (MP) 

Lars Paulsson
Lars Paulsson (S)


Leif Andersson (S)


Margareta Vigren (C)


Maria Olofsson (C) 


Monica Wahlström (L)

Per Nyström (V)


Per-Erik Lundmark (S)


Signild Norrman (S)

 
Sixten Jonsson (C)


Sonja Eriksson (S)  


Susanne Bygdén (S)


Tom Norrman
(V)


Ulf Eriksson
(C)


Viktoria Lapinniemi (V)

Vakant (SD)

Ersättare

Anders P Nilsson (C)
Andreas Molin (S)
Bertil Burén (C)
Carl-Johan Palm (M)
Cecilia Palmborg (MP)
Charlie Svedmark (V)
Christer Eriksson (S)
Eva Willebrand (MP)
Ewa Wiklund-Jonsson (S)
Hans Granberg (S)
Inger Eriksson (S)
Lars Ågren (L)
Lissie Eklund (M)
Martin Hermansson (KD)
Monica Höök (C)
Peder Lundberg (S)
Peter Jatko Oskarsson (V)
Runa Hermansson (KD)
Sofia Blomquist (C)
Sofie Gustafsson (S)
Ulla-Britt Engström Andersson (L)
Åsa Åström (V)

Kontaktperson: Susanna Siljetun