Invandring och integration

Lyssna

Vännäs kommun har tillsammans med Umeåregionens övriga kommuner Bjurholm, Nordmaling, Umeå, Robertsfors och Vindeln ett gemensamt avtal med Länsstyrelsen om antalet nyanlända med uppehållstillstånd. Målet med avtalet är att utveckla nya former av regional samverkan som ska leda till en snabbare etablering i det svenska samhället.

Förutom att ta emot nyanlända har kommunen ett avtal med Migrationsverket om att bereda plats för asylsökande ensamkommande barn. Kommunens boende för dessa ungdomar är Akka.

Information på sidorna

På dessa sidor hittar du information om vilket stöd nyanlända personer får av kommunen, information om vem som är nyanländ samt information om satsningen Vän i Vännäs som matchar nyanlända med nya vänner.

Kontaktperson: Sara Hallin