Kommunstyrelsen

Lyssna

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" som leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. Ekonomifrågorna och samhällsbyggnadsfrågorna dominerar styrelsens arbete.

Kommunstyrelsen bereder och ger förslag till beslut i alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen utser utskott som bereder ärenden och fattar beslut på delegation.

Möteshandlingar och protokoll

Aktuella möteshandlingar (kallelser) för respektive nämnd hittar du via vannas.se/kallelser.

Protokoll från KS och KSAU
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträden samt arbetsutskottets sammanträden hittar du i menyn eller på vannas.se/ksprotokoll.

Ledamöter


Kommunalråd
Ordförande
Anna Frej (S)

 
Oppositionsråd
Vice ordförande
Ulf Eriksson (C)

Lena Carneland (S)
Leif Andersson (S)
Per-Erik Lundmark (S)
Viktoria Lapinniemi (V)
Jan Nilsson (M)
Erik Fastevik (C)
Hanna Lundberg (C)
Hans-Inge Smetana (KD)

Ersättare
 
Anna-Stina Ögren (S)
Susanne Bygdén (S)
Sonja Eriksson (S)  
Sofie Gustavsson (S)
Per Nyström (V)
Gösta Eklund (M)
Anders P Nilsson (C)
Fredrik Sandin (C)                        
Gustav Essebro (KD)
Emma Lundkvist (SD)
Bertil Kohl (L)
Henric Jakobsson, (S) - insynsplats i egenskap av vik nämndsordförande (VON)

Kontaktperson: Susanna Siljetun