Ditt ansvar vid kris och samhällsstörning

Lyssna

Myndigheter och medborgare har ett gemensamt ansvar att hantera katastrofer och andra kriser. Vid en samhällskris kommer samhällets resurser att gå till de mest utsatta i första hand, till exempel äldre, barn och sjuka. Du som klarar dig själv under normala förhållanden har därför ett ansvar att kunna klara dig i en vecka vid en allvarlig kris medan räddningstjänstens resurser går till att hjälpa mer utsatta grupper i samhället.

Det första som du kan göra för att bidra till den gemensamma krisberedskapen är att skaffa en god beredskap hemma. Se till att du har vatten, värme och något att äta. Att kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter är också viktigt

Varför ska du förbereda dig?

Eftersom en allvarlig händelse kan uppstå hastigt och utan förvarning är tiden en kritisk faktor. Genom att i förväg skaffa tillräckligt med kunskap om vilket stöd kommunen kan ge och vilket ansvar du själv har kring din egen säkerhet, kan du skapa förutsättningar för att klara dina egna behov under en allvarlig händelse. Dessutom får du ökad kännedom om hur du kan agera i en krissituation och vad som gäller efteråt.

Var källkritisk

Vid en kris/samhällsstörning är det lätt att det skapas ryktesspridning i samhället och att det dyker upp så kallade "fake-news". Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av.

Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte.
Läs mer om källkritik på krisinformation.se (direktlänk).

Skaffa en krislåda

Du kan själv förbereda ditt hushåll på en samhällskris genom att skaffa en krislåda. I lådan förvarar du saker som kan vara bra att ha hemma om en samhällskris skulle uppstå.
Här kan du läsa mer om vad som är bra att ha i en krislåda (direktlänk).

Så förbereder du dig för långvarigt elavbrott

Plötsligt blir det ett längre elavbrott i ditt hem. Hur håller du värmen? Hur får du tag på vatten? Och lagar mat? Du ansvarar själv för att klara ett längre elavbrott i ditt hem.
Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att förbereda dig för elavbrott/strömavbrott (direktlänk) .

Gör rätt saker i en krissituation

  • Sätt på radion. Lokalradion (P4, frekvens 103,6). Det är viktigt att hålla sig uppdaterad.
  • Ta det lugnt - alla gör så gott de kan. Undvik att ringa myndigheter om du inte måste. Myndigheter behöver kunna ringa för att kartlägga och hantera situationen.
  • Ring 112 enbart om du måste alarmera ambulans, polis eller räddningstjänst.
  • Stanna/bo kvar hemma om inte annan information ges. Ha beredskap för att kunna bo kvar också i primitiva och provisoriska former.
  • Kontakta grannar och hjälp varandra.
  • Undersök om någon i din omgivning behöver hjälp, t.ex. äldre eller personer med funktionsnedsättning.
  • Dela med dig av utrustning som du kan avvara.
  • Om du har barn, förklara situationen för dem på ett lugnt och sansat sätt. Låt dem gärna delta i det som ska göras.
  • Läs mer hur du hittar krisinformation här.


Vill du veta mer?

Under fliken Länkar hittar du fler sidor med mer information som kan vara bra att känna till, klicka dig vidare för att läsa mer (direktlänk).

Ett tips är att även se filmen "Om krisen kommer", utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Filmen beskriver vad som är viktigt att tänka på, vad som är bra att ha hemma och vad du själv kan göra om du hamnar i samma situation.