Försörjningsstöd

Lyssna

Försörjningsstöd är ett så kallat behovsprövat, ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. För att kunna få försörjningsstöd måste du vistas i Vännäs kommun och sakna möjlighet att själv klara din försörjning.

Innan du kan ansöka om försörjningsstöd måste du först göra allt du kan för att klara din försörjning själv. Det innebär till exempel att du aktivt söker arbete och att du söker andra bidrag som du har rätt till.

Det innebär också att du måste använda alla möjligheter till annan försörjning än försörjningsstöd och utnyttja alla möjligheter att sälja eller nyttja resurser som du har tillgång till. Det kan vara till exempel aktier, pengar på bankkonto eller att sälja din bil för att försöka lösa dina ekonomiska problem själv.

Riktlinjer för försörjningsstöd: Här hittar du Vännäs kommuns riktlinjer för försörjningsstöd (PDF öppnas i ny flik).

Mer information: Här kan du läsa mer om försörjningsstöd (PDF för mer information öppnas i ny flik).

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd: Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd (länk till socialstyrelsens hemsida öppnas i en ny flik).

Äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg för dig som är pensionär

Du som har låg eller ingen pension ansöker om Äldreförsörjningsstöd och/eller Bostadstillägg hos pensionsmyndigheten istället för försörjningsstöd hos kommunen.

Läs mer på: pensionsmyndigheten.se (länk till informationen, öppnas i en ny flik)

Så ansöker du om försörjningsstöd

Om det är första gången som du söker försörjningsstöd så ringer du till kommunens växel och ber att få prata med en socialsekreterare på vuxenenheten. Om du behöver tolk, meddela detta när du bokar tid.

Socialsekreteraren informerar dig om vad som krävs av dig för att du ska kunna få försörjningsstöd och om vilka uppgifter som du behöver lämna till socialtjänsten för att din ansökan ska kunna behandlas. Det görs alltid en ekonomisk utredning kring dina inkomster, utgifter och tillgångar.

Sekretess
Det kan vara jobbigt att vara så utlämnande som du får lov att vara i kontakten med oss och det kan därför vara skönt att veta att allt du säger skyddas av sekretesslagen. Det betyder att alla i personalen har tystnadsplikt och att uppgifterna om dig inte får lämnas ut till någon annan. Sekretessen gäller även mot andra myndigheter, om du inte lämnat samtycke till kontakt.

Vad händer sedan?

Många faktorer vägs in i bedömningen av om man får försörjningsstöd, det sker alltid en individuell prövning. Att söka försörjningsstöd innebär både rättigheter och skyldigheter. Du har alltid ett eget ansvar att själv försöka lösa din situation. Du och din handläggare resonerar igenom dina problem och försöker komma överens om vilket stöd just du behöver för att lösa dem. Tillsammans gör vi också en plan för hur du ska nå dina mål.

Efter den ekonomiska utredningen tar det några dagar, max två veckor innan du får beslutet på din ansökan.

Ansökan görs varje månad och man får stöd i enlighet med gällande lagar och regler. För en familj (par/sambo med eller utan barn) räknas hela familjens inkomster ihop vid prövningen av om man har rätt till stöd.

Ansök om försörjningsstöd via blankett

Ansökan fylls i på en särskild blankett som du kan få av din socialsekreterare, hämta i receptionen eller själv skriva ut. Du kan hämta blanketten som PDF via kommunens e-tjänsteportal: sjalvservice.vannas.se/forsorjningsstod (länken öppnas i en ny flik).

Du kan lämna ifylld blankett till receptionen på socialtjänsten, eller skicka den via post till:

Vännäs kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
911 81 VÄNNÄS

Provberäkning för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

På socialstyrelsens hemsida kan du göra en förenklad provberäkning för att ta reda på om du ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. Gå vidare via länken: socialstyrelsen.se (länken till provberäkningen öppnas i en ny flik)

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Du skickar överklagan till socialtjänsten som sedan skickar den vidare till Förvaltningsrätten. Din handläggare vid socialtjänsten kan hjälpa dig att skriva överklagan. Även om du får avslag vill vi ändå hjälpa dig att reda ut din ekonomiska situation med budgetrådgivning eller andra lämpliga lösningar.
 
Läs mer om överklagan av beslut/besvärshänvisning: (PDF för mer information om överklagan, öppnas i ny flik).

Mer information kan du få genom socialsekreterare på vuxenenheten

Telefon: 0935-140 00 (kommunens växel). Du kan också kontakta socialtjänstens reception: 0935-143 11.

Socialsekreterarnas telefontider är:

Måndag Kl. 13.15-14.00
Tisdag Kl. 08.45-09.30
Torsdag Kl. 13.15-14.00
Fredag Kl. 13.15-14.00

Kontaktperson: Örjan Strandberg