Månadsstatistik

Lyssna

Här presenteras den senaste månadsstatistiken för Vännäs kommun, som levereras av SCB.

Befolkningsstatistik första halvåret 2018 - Vännäs Kommun


Folkökning Under första halvåret 2018 ökade befolkningen i kommunen med 4 personer. Detta betyder att det bodde 8780 personer i kommunen den 30 juni 2018 varav 4 481 män och 4 299 kvinnor.

Födelsetal Antalet levande födda var totalt 51 personer och antalet avlidna var 55 personer, vilket ger ett födelseunderskott på 4 personer under perioden.

Inrikesflyttningar
Under perioden flyttade 235 personer in till Vännäs kommun, medan 255 personer flyttade ut till andra kommuner i landet. Det ger ett inflyttningsunderskott på 20 personer.

Invandring/utvandring Under första halvåret 2018 invandrade 34 medan 7 personer utvandrade. Detta ger ett invandringsöverskott på 27 personer.

Se månadsstatistiken för januari-juni 2018 i pdf

 

Vill du få statistiken skickad till din E-post? Skicka ett mejl till Emelie.hoglander@vannas.se
 

Kontaktperson: Emelie Höglander