Vuxenutbildning

Lyssna

Liljaskolan i Vännäs erbjuder vuxenutbildningar på flera olika nivåer. Mer information om vuxenutbildningarna hittar du på Liljaskolans egen hemsida.

Grundvux
Grundläggande vuxenutbildning på grundskolenivå.

SFI
Svenska för invandrare. Nybörjarkurser startas fortlöpande.

Särvux
Särskild utbildning för vuxna med någon form av intellektuell funktionsnedsättning.

Gymnasievux
En eller flera gymnasiekurser på Liljaskolan eller som distansundervisning.

Yrkesvux
Utbildning till Trafiklärare drivs inom ramen för Yrkeshögskolan. Inom YH motsvarar 1 veckas studier 5 poäng. Delar kan även läsas på distans.

Yrkeshögskolan
Utbildningarna till Lokförare/Tågförare, Trafiklärare och Väg- och anläggningstekniker drivs inom ramen för Yrkeshögskolan. Inom YH motsvarar 1 veckas studier 5 poäng.

Uppdragsutbildningar
Kurser eller hela utbildningar kan beställas av myndigheter, företag eller organisationer.


För mer information, besök Liljaskolans hemsida - vuxenutbildningar

Kontaktperson: Maria Öhgren