Kommunvapen/vapensköld

Lyssna

Kommunvapen är vapensköld utan text, kommunens officiella kännetecken. Kommunvapnet får inte användas i kommersiella sammanhang utan att kommunens kommunikationsansvarige har gett sitt medgivande. Det är inte tillåtet att förändra vapnet eller integrera det i annan logotyp.

Ladda ner kommunvapnet

Vännäs kommunvapen cmyk, EPS

Vännäs kommunvapen cmyk, JPEG

Kommunvapnets historik

Vännäs kommun, som sedan 1983 är en självständig enhet, beslöt vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 1984 att anta det vapen som åren 1952-1971 fördes av Vännäs landskommun som officiellt kännetecken.

”Detta vapen innehåller ett brospann, som syftar på järnvägs- och landsvägsbroar inom kommunen, samt tre stockar som ursprungligen syftade på den nu upphörda flottningen, men som nu syftar på skogsbrukets förblivande betydelse.”

Riksarkivet föreslog en moderniserad nyuppmålning, som utfördes av konstnär Ingrid Lamby. Denna företeddes vid heraliska nämndens sammanträde i oktober 1984. Riksarkivet konstaterade då att kommunen antagit ett vapen med följande beskrivning:

”I blått fält en genomgående bro med överliggande både av silver och därunder tre stockar av guld, ordnade 2,1 och bjälkvis ställda.”

Kontaktperson: Sofia Tjärnström