Grävinstruktion för fiber på tomtmark

Lyssna

Anslutningsguide Fiber på tomtmark.

För utskrift/nedladdning: Anslutningsguide fiber på tomtmark (pdf format)

Grävning
Begär kabelanvisning på www.ledningskollen.se minst 10 dagar innan du tänkt börja gräva så att du får rätt på var det finns kablar på din tomt.

Kanalisationen ska ligga minst 30 cm ner på tomtmark men 40-60 cm kan vara att rekommendera så att den inte skadas om du gräver på tomten i framtiden.

Förläggning av kanalisation, markeringsnät med söktråd samt återfyllnad
Lägg ner kanalisationen och fyll varsamt på med minst 10 cm material utan stora stenar eller andra tunga eller vassa föremål. Tänk på att kanalisationen inte skall böjas för snävt, inte mer än runt en fotboll ungefär.

Två meter kanalisation lämnas upp mot husvägg och mot skåp/brunn. Detta färdigställs av den entreprenör som gör fiberdragningen.

Var noga att täta slangändor med ändpluggar alternativt eltejp.

Därefter läggs markeringsbandet med söktråd ut mitt ovanför kanalisationen. Lämna även två meter av markeringsnätet vid husvägg och skåp/brunn. (Dras kanalisationen in i byggnad under marknivå, som t.ex. källare, skall även då lämnas två meter av markeringsnätet ovan mark mot husvägg)

Måste markeringsnätet med söktråd skarvas eller anslutas mot annan söktråd så är det väldigt viktigt att söktråden skarvas på rätt sätt. Hör av er till oss i så fall så hjälper vi till med det. Markeringsnätet med söktråd får absolut inte skarvas genom att läggas omlott eller knytas. Söktråden behövs för att hitta igen kanalisationen i framtiden.

Sedan kan resten av återfyllnaden ske.

Håltagning & kabelskydd
Ni ansvarar själva för att göra håltagningen genom väggen. Borra ett 8-10 mm hål lutande ca 45° nedåt/utåt minst 30 cm upp från golvet, se bild.

Kabelskyddet monteras av den entreprenör som gör fiberdragningen.

Söktråden ska även upp i kabelskyddet och fästas i en av klammerskruvarna så att den är lätt åtkomlig.

 

Placering av fiberomvandlare
Det finns ett par saker att tänka på när det gäller placering av fiberomvandlaren:

  • ska finnas nog med utrymme
  • närhet till eluttag
  • ventilerat samt rumstempererat
  • inte närmare golvet än 20 cm
  • lätt att installera