Flyktingmottagning

Lyssna

Det fortsätter att komma många asylsökande till Sverige. Västerbottens län berörs av strömmarna av människor in i Europa och Sverige. Förutom de asylsökande så passerar ett stort antal så kallade transiterande personer/flyktingar länet på genomresa i Sverige till annat land. För tillfället har Vännäs kommun ingen verksamhet för akut mottagande av asylsökande.

Ansvar och roller  

Migrationsverket ansvarar för asylsökningar
Migrationsverket ansvarar för att registrera asylsökande och att utreda asylansökningar. De ordnar även mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva.    

Länsstyrelsen har en samordningsroll
Länsstyrelsen arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter inom länet, samt med att samordna information till allmänhet och media.

Kommunerna ansvarar för ensamkommande flyktingbarn
Kommunerna har en central roll på flera områden. De har ansvaret för ensamkommande flyktingbarn (barn som kommer utan vårdnadshavare) och ett ansvar för mottagande av nyanlända som har fått uppehållstillstånd.  

Polisen ansvarar för den illegala invandringen
De personer som vistas i Sverige illegalt faller under polisens ansvarsområde.

Mer information

Mer information om bland annat asylsökande, asylprocessen och ensamkommande barn finns på migrationsverkets hemsida, www.migrationsverket.se

Mer information om kommunernas och Länsstyrelsens ansvar hittar du på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida, www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Mer information om begrepp hittar du i vår begreppslista,
www.vannas.se/begrepp

 

Hjälp- och stöd

På uppdrag av Vännäs kommun eller på egna initiativ samordnar Frivilligorganisationer olika hjälpinsatser.

Hand och hjärta i Vännäs

Facebookgruppen Hand och Hjärta i Vännäs har syftet att alla vi som bor i Vännäs tillsammans ska kunna sträcka ut en hjälpande hand till de som behöver en sådan.

Går du med i denna grupp så hittar du där information om vad som händer, olika aktiviteter och även förfrågningar. Se Facebookgruppens beskrivning för aktuella aktiviteter.

Till Facebooksidan (öppnas i en ny flik)

Språkstuga på Öppna förskolan, Familjecenter

Du som är föräldraledig och har ett annat modersmål än svenska, är varmt välkommen till öppna förskolans språkstuga. Vi pratar om viktiga ämnen som rör föräldraskap och gör även olika aktiviteter tillsammans med dig och dina barn, 0-6 år. Vi bjuder på fika!

När? Onsdagar från och med 14:e oktober kl. 09.00-11.30
Var? Familjecenter i Vännäs, Umevägen 6
Kontakt: Tel. 0935-142 72

Till Öppna förskolans webbsida

Bli god man åt ensamkommande, asylsökande barn

Som god man åt ett ensamkommande barn har du i uppdrag att företräda barnet vid myndighetskontakter samt ansvara för barnets ekonomi. Du ska i vårdnadshavares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. Det innebär bland annat besluta om skolgång, delta vid utredningar hos Migrationsverket, socialtjänsten och Polisen. Du ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. Det gör boendet där barnet bor. Som god man blir ditt uppdrag att bevaka barnets rättigheter och vara spindeln i nätet mellan olika myndigheter.

Läs mer här