Barn- och utbildningsnämnden

Lyssna

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Uppgifterna omfattar förskoleklass och grundskola.

I nämnden ingår även ansvaret för den kommunala musikskolan samt biblioteksverksamheten och förverkligandet av kommunens kulturpolitiska mål.

Möteshandlingar och protokoll

Aktuella möteshandlingar (kallelser) för respektive nämnd hittar du via vannas.se/kallelser.

Protokoll från BOU samt BOUAU
Protokoll för Barn- och utbildningsnämndens sammanträden samt arbetsutskottets sammanträden hittar du i menyn eller på vannas.se/bouprotokoll.

Ledamöter

 
Ordförande 
Susanne Bygdén (S)


Vice ordförande
Matilda Lundberg (C)

Peder Lundberg (S)
Lillemor Lundgren S)
Michael Björk (S)
Hanna Lindberg (V)
Susan Palm (M)
Bertil Burén (C)
Annelie Moström (L)

Ersättare
Per-Erik Lundmark (S)
Hans Granberg (S)
Damas Rusaraganya (S)
Bengt-Erik Näslund (V)
Agneta Nilsson (M)
Peter Sohlman (S)
Ellinor Lundberg (C)
Elisabeth Mach (C)
Gustav Essebro (KD)

E-post till nämnden
barn.utbildningsnamnden[at]vannas.se

Kontaktperson: Kim Holmberg