Socialt företagande

Lyssna

Bär du på en Social innovation eller bär på en samhällsnyttig idé som du vill ta vidare?

Vi samarbetar med Coompanion som erbjuder kostnadsfri rådgivning för dig som vinom områder samhällsentreprenörskap & social innovation. Det kan vara personer/organisationer inom offentlig, privat och idéburen sektor. 

Coompanion är en rådgivningsfunktion när det gäller idéer, frågeställningar och finansiering. 

Läs gärna mer på www.coompanion.se 

För rådgivning kontakta dem på 090-17 81 90

Kontaktperson: Annika Jansson