Pressbilder

Lyssna

Klicka på bilderna för att öppna dem i större format. Högerklicka och spara ner bilden.

Om du behöver bilder i en större version eller i ett annat format kan du kontakta kommunens kommunikatör.

Sofia Tjärnström
Kommunikatör
Tel. 0935-141 04

Förtroendevalda

 
Johan Söderling (S)
Kommunalråd
Ordförande kommunstyrelsen
Kontakt
 
Ulf Eriksson (C)
Oppositionsråd
Vice ordförande kommunstyrelsen
Kontakt

Lena Carneland (S)

Ordförande kommunfullmäktige
KontaktTommy Bingebo (C)

Vice ordförande kommunfullmäktige
Kontakt

 
Per-Erik Lundmark (S)
Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden
Kontakt
 
Sonja Eriksson (S)
Ordförande                  
Liljaskolans styrelse                        
Kontakt
Jerry Pehrsson (S)
Ordförande
Plan- och miljönämnden 
Kontakt
Sonja Eriksson (S)
Ordförande                 
Vård- och omsorgsnämnden
Kontakt

 

Kommunledning


Karolina Johansson
Kommunchef                      
KontaktHenrik Åström

Ställföreträdande kommunchef
Kontakt

Tomas Åström
Barn- och utbildningschef
Kontakt

Maria Öhgren
Gymnasiechef                       
Kontakt      


Tore Forsberg
Samhällsbyggnadschef
Kontakt

  

 

Chefer


Katarina Häggström
Personalchef
Kontakt

 

Kontaktperson: Sofia Tjärnström