Vi bygger framtidens Vännäs

Lyssna

Vännäs kommun arbetar för den långsiktiga utvecklingen mot en bättre miljö, och ett enklare vardagsliv för våra medborgare. Helt enkelt en attraktiv kommun att bo och leva i. Här kan du läsa mer om hur vi bygger Framtidens Vännäs.

Så utvecklar vi Vännäs centrum

2020 påbörjar kommunen arbetet med att bygga om i Vännäs centrum. Det är ett långsiktigt arbete med målet att de gång- och cykelstråk som länkar samman skolorna, butikerna och resecentrum ska bli mer trygga och trafiksäkra. Samtidigt ska vi skapa ett trevligare centrum för alla att stanna till och vistas i.

Vill du bygga i Vännäs kommun?

Vännäs växer och utvecklas. Här finns även möjlighet för dig som privatperson eller för ditt företag att bygga på redan planlagda markområden.

Etablera ditt företag i Vännäs kommun

Under våra näringslivssidor hittar du allt du behöver veta för att etablera ditt företag i Vännäs kommun. Prata med oss!

Pendlingskommun med goda kommunikationer

Vännäs kommun är sedan långt tillbaka en järnvägsknut. Här finns goda möjligheter till kollektiv pendling.

Läs mer om fler av våra utvecklingsområden i menyn.

Kontaktperson: Tore Forsberg