Hjälpmedel och bostadsanpassning

Lyssna

Hjälpmedel

Har du behov av enklare hjälpmedel såsom uterollator eller griptång kontaktar du din hälsocentral. Behöver hjälpmedlet provas ut i ditt hem tar du kontakt med kommunens arbetsterapeuter, sjukgymnaster eller fysioterapeuter. Det kan exempelvis handla om rollator eller rullstol för inomhusbruk.

Kontakt vid behov av hjälpmedel
Arbetsterapeut, fysioterapeut, sjukgymnast
Tel: 0935-143 37 eller 0935-143 16

Övrig tid kan du alltid vända dig till hemtjänstpersonalen som förmedlar en kontakt till legitimerad personal.

Bostadsanpassning

Du som har behov av att anpassa din bostad för att underlätta ditt dagliga liv kan kontakta kommunens arbetsterapeut för ett hembesök. Det kan exempelvis handla om hur du har möjlighet att förflytta dig i ditt hem eller sköta din hygien. Arbetsterapeuten bedömer om en bostadsanpassning behöver göras och skriver ett intyg. Du kan sedan ansöka om bidrag för bostadsanpassning.

Ansökan och intyg lämnas till kommunens handläggare som sedan fattar beslut om bidrag för bostadsanpassningen.

Läs mer om ansökan för bostadsanpassning på: www.vannas.se/bostadsanpassning

Kontakt vid behov av bostadsanpassning
Arbetsterapeut, fysioterapeut, sjukgymnast
Tel: 0935-143 37

Du kan även kontakta Vård- och omsorgskontorets reception
Vardagar kl. 10.00-12.00 samt kl. 13.00-15.00
Tel: 0935-143 11