Självservice: e-tjänster och blanketter

Lyssna

I Vännäs kommuns blankettbank hittar du olika typer av elektroniska blanketter. Det kan vara för ansökan om förskoleplats, färdtjänst, autogiro med mera.

OBS! 1 juli stängs blankettbanken och kommer att ersättas av en ny plattform för e-tjänster. Vännäs kommun ingår i ett regiongemensamt samarbete för att arbeta fram e-tjänster. Läs mer om den nya plattformen nedan.

Saknar du någon blankett eller e-tjänst?
Om du inte hittar den blankett du söker kan du kontakta den förvaltning som blanketten berör. Kontaktuppgifter hittar du här: Kontakta oss (länk)

Självservice: e-tjänster och blanketter

Tillsammans med flera andra kommuner i länet ingår Vännäs kommun i ett projekt för att ta fram E-tjänster, eller tjänster för självservice som de också kallas. Via dessa kan du skicka in dina ärenden till kommunen digitalt och följa ärendets gång via Mina sidor. Länk till Självservice

Arbetet med att ta fram E-tjänster kommer att ske löpande, men redan nu finns några på plats. Det finns även länkar till andra sidor som erbjuder E-tjänster eller annan service, exempelvis minabibliotek.se eller InfoMentor för skolan.

Vi arbetar för att samla flera olika typer av digital service under samma sida för att de ska vara enkla att hitta till och söka efter.

Hur loggar du in på Mina sidor?

För att kunna logga in på Mina sidor, följa ditt ärende och lämna underskrift i vissa tjänster, så måste du logga in med e-legitimation, till exempel bankID. Du kommer fortfarande att ha möjlighet att hämta pappersblanketter hos vissa verksamheter eller skriva ut en blankett som PDF om du inte har möjlighet att skaffa e-legitimation. Kontakta berörd verksamhet så får du hjälp.

Skaffa E-legitimation

Skatteverket har bra information för dig som ännu inte har e-legitimation men som gärna vill skaffa det. Besök skatteverket.se (länk till Om e-legitimation).

Den gamla sidan för blanketter stängs

Den gamla blankettbanken kommer att stängas 30 juni och ersättas av sidan för e-tjänster, självservice. Arbetet med att skapa E-tjänster av de blanketter som finns är pågående och fortfarande finns vissa blanketter kvar på den gamla sidan.

Hitta till E-tjänsterna

Du kan komma direkt till E-tjänsterna via https://sjalvservice.vannas.se/. Observera att adressen är https:// och inte www. Oftast räcker det att skriva sjalvservice.vannas.se i din webbläsare.

Varför heter det självservice?

De flesta kommuner använder termen självservice om sidan för E-tjänsterna, eftersom att det är du själv som utför uppgiften att exempelvis söka plats i förskolan.

Kontaktperson: Sofia Tjärnström