Flerfamiljshus

Lyssna

När en fastighet är ansluten till det kommunala ledningsnätet debiteras en fast och en rörlig avgift.

Typexempel, typhus C

Flerfamiljshus (hyres-/bostadsrättsfastighet) med 22 lägenheter (lgh) som är ansluten till nyttigheterna vatten, spillvatten och dagvatten med en beräknad vattenförbrukning på 2000 m3/år, avgifterna är inklusive moms (2020 års taxa).

Fast avgift
Grundavgift 3 170,75
Lägenhetsavgift 2-10, 9 lgh x 790,40 kr 7 113,60
Lägenhetsavgift 11-20, 10 lgh x 635,25 kr 6 352,50
Lägenhetsavgift 21-, 2 lgh x 474,75 kr 949,50
Totalt fast kostnad, inklusive moms 17 586,35
Rörlig avgift
2000 m3 x 19,70 kr 39 400,00
Total kostnad per år, inklusive moms

56 986,35

Varav moms 11 397,27

 

Fasta avgifter

Den fasta avgiften speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration, mätarbyte och omhändertagande av dagvatten.

Lägenhetsavgifter
I flerfamiljshus betalar kunden ett tillägg till grundavgiften beroende på hur många lägenheter det finns i fastigheten.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnader för dricksvattenproduktion och spillvattenrening. Vattenförbrukningen mäts i kubikmeter.

Kontaktperson: Christer Nygren