Anläggningsavgift

Lyssna

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar när de ska koppla in sin fastighet på det kommunala ledningsnätet.

Grundavgift

I grundavgiften ingår servisavgiften, vilket är kostnaden för framdragningen av de ledningar som förbinder kommunens ledningsnät med fastighetens ledningar. Där ingår även förbindelsepunktsavgiften, vilket är kostnaden för att upprätta den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetsägarens ansvar börjar.

Tomtyteavgift

Den avgiften bidrar till att täcka kostnaderna för ledningsdragningen i kommunen. Avgiften beräknas utifrån tomtens yta.

Lägenhetsavgift

Med lägenhet avses ett eller flera rum med tillhörande kök eller kokmöjligheter och där utrymmet har tillgång till vatten och/eller spillvatten. Det gäller alltså även villor och då räknar man villan som en lägenhet.

Nedan följer ett exempel på hur stor anläggningsavgiften blir för en ”normalvilla” som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten. Avgiften är inklusive moms (2021 års taxa).

Anläggningsavgift för villa med 800 m2 tomt

Grundavgift 80 297,00
Tomtyteavgift - 800 m2 x 10 kr 8 000,00
Lägenhetsavgift 10 037,00
Summa inklusive moms 98 334,00

 

 

Kontaktperson: Christer Nygren