Risker i Västerbotten och i Vännäs kommun

Lyssna

I Vännäs kommun, precis som i andra kommuner i landet, finns ett antal krissituationer som bedöms vara mer sannolika att inträffa än andra. Här kan du läsa om några risker som är extra viktiga att känna till för oss som bor och verkar inom Vännäs kommungräns.

Om en samhällsstörning/krissituation skulle inträffa i Vännäs kommun är det mest troligt att det är något av följande:

 

 

Risker i Västerbotten - Länsstyrelsens informationsbroschyr

I Länsstyrelsens informationsbroschyr (som du hittar här nedan i PDF-version) kan du läsa om:

  • de största riskerna och hoten som vi har i Västerbottens län
  • hur du kan förbereda dig för en samhällskris
  • vad som är bra att ha i din krislåda
  • vad du ska göra när en samhällskris inträffar
  • var du hittar information och viktiga telefonnummer
  • hur det svenska krisberedskapssystemet är organiserat
  • vad kommuner, landsting, länsstyrelsen, andra organisationer och företag i länet gör före, under och efter en samhällskris.
  • ”Är du redo?” är ett test som finns på sidan 15. Här kan du se om du har vad du behöver i din krislåda.

Broschyr
Broschyren "Är du redo?" - Information om risker i Västerbotten (pdf, öppnas i ny flik)