Översvämning, höga flöden & dammbrott

Lyssna

Höga flöden är vanliga i samband med vårflod, vid kraftigt regn eller uppstå på grund av ett dammbrott (om en damm går sönder). Stora mängder vatten kan leda till omfattande översvämningar och stora skador på infrastrukturen. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom vid översvämning.

Översvämning

Sammanflödet mellan Vindelälven och Umeälven är utpekat som ett av Sveriges större riskområden för översvämning. Längs sträckorna Vännäsby, Brån, Strand, Berg och Västra Spöland finns vallar uppförda längs älvstränderna som skydd mot höga flöden.

Även på östra sidan Vindelälven, i byarna Vännänget och Ö. Spöland, finns en vall där det längs några partier finns risk för att vatten skulle kunna passera om vattenflödet blir mycket högt.

Mer om Översvämning

Länsstyrelsen har arbetat fram en riskhanteringsplan där du kan läsa mer om översvämning. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har även gjort en kartläggning för områden längs Vindelälven som skulle kunna drabbas av översvämning.

Bor du i riskområde?

För dig som bor i riskområde finns mer råd och tips. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer:

 

Dammhaveri

Ett dammhaveri betyder att en damm har brustit och att vatten strömmar ut okontrollerat. Dammhaveri kallas även för dammbrott.

Risken för dammhaveri bedöms vara ytterst liten, men om det osannolika ändå skulle ske så orsakar ett dammhaveri översvämningar och skador på bland annat byggnader, vägar, el- och teleledningar. Om vattenverk översvämmas kan dricksvattnet bli förorenat.

Om en damm har brustit kommer Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, att sändas via radio och TV. Om du får reda på att ett dammhaveri skett nära dig ska du följa rapporteringen om händelserna i Sveriges Radio P4 eller på SVT. Du kan också få information på Krisinformation.se som förmedlar myndigheters information vid större händelser. Om ett dammhaveri skulle uppstå kan du få information om händelsen genom att ringa SOS Alarms informationsnummer 113 13.

Frågor och svar om dammhaveri

På krisinformation.se hittar du frågor och svar om dammhaveri (länk, öppnas i ny flik)

 

Utrymning och evakuering

Vid ett dammhaveri kan du behöva utrymma. Lyssna på rapporteringen om händelserna i Sveriges Radio P4 och se till att du snabbt kan ge dig iväg. Följ kommunens, räddningstjänstens och polisens anvisningar. Om du kan, ordna din egen transport och hjälp andra. Har du av någon anledning svårt att utrymma på egen hand så kan du få hjälp av kommunen. När du har utrymt, registrera dig vid kommunens mottagningsplats eller hos polisen där du befinner dig.

Checklista för utrymning

På dinsakerhet.se hittar du en checklista för vad som är bra att ha med sig vid en utrymning/evakuering. Gå direkt till checklistan här (länk, öppnas i ny flik)