Stolpe in för stad och land (SiSL)

Lyssna

Projektet vill öka kunskapen om e-mobilitet och stärka nätverket kring elbilar i norra Sverige och bygger samtidigt laddstolpar för elbilar från Härnösand till Kiruna. Fler ställen som tillhandahåller laddning ger en ökad möjlighet för privatpersoner som företagare att köra fordon på el och därmed minska sina kostnader och sina koldioxidutsläpp.

Projektet pågick 2016-2019, hade en budget på 25 miljoner SEK och finansierades av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Klimatklivet.

Partners: Coop Norrbotten, Luleå Energi, Pite Energi, Nordiska Bil, Skellefteå Kraft, Skellefteå kommun, Umeå Energi, Vännäs kommun, BioFuelRegion samt Härnösand Energi&Miljö via ett systerprojekt.