Har soptunnan bara blivit halvtömd?

Lyssna

Ibland töms inte soptunnan helt och hållet och det beror oftast på att det är något i tunnan som gör att soporna har fastnat.

Överfull tunna

Om du har mycket sopor inför en tömning, tryck inte ihop soppåsarna för hårt i tunnan. Risken finns då att tunnan inte blir helt tömd eftersom påsarna blir ”fastkilade” i tunnan.

Om inte alla sopor ryms i tunnan - beställ en kupong från oss som visar att vi godtar att en extrasäck skickas med på hämtningsdagen. Kupongen beställs hos oss på via e-post eller via telefon 0935-14 000 (växeln) - att skicka en extrasäck kostar 80 kr inkl. moms (2018 års taxa).

Fastfrusna sopor

Under vinterperioden är det vanligt att soporna fryser fast i soptunnan, vilket i sin tur ofta leder till att inte hela tunnan töms. Att soppåsarna fryser fast beror oftast på att påsarna är blöta eller att det har runnit ut vätska ur soppåsarna. Titta därför till tunnan inför tömning och försök peta loss de påsar som frusit fast på tunnans botten eller på sidorna. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att soporna inte sitter fast i tunnan - det ingår inte i chaufförens uppgift att lossa det som eventuellt har fastnat eller frusit fast.

För att minska risken för fastfrysning kan du:

  • Använda dubbla soppåsar
  • Lägga tidningspapper i botten av tunnan
  • Hålla tunnan ren - en ren tunna minskar risken för fastfrysning.

Hur blir det med viktavgiften när tunnan har blivit halvtömd?

Du betalar för det du slänger, vilket innebär att sopbilen väger tunnan både när den lyfts upp och innan den ställs ner igen. Det betyder att det är bara det som ramlar ur tunnan som registreras och som vi sedan fakturerar dig för.

Kontaktperson: Maria Lundberg