Stödteamet

Lyssna

Stödteamet ger stöd till personer med psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Stödteamet arbetar på uppdrag från socialtjänsten med olika insatser beroende på vilka behov som finns.

Stödteamet arbetar bland annat med: 

  • stöd i hemmet
  • umgängestöd
  • samtalsstöd och
  • socialt stöd.

Teamet består av 7 personer.

Kontakt:
Monica Smetana-Nilsson
Gruppledare, Stödteamet
Tel: 070-38 09 143