Tips vid tillbyggnad av carport

Lyssna

Här hittar du tips på saker att tänka på vid planering av en tillbyggnad med carport, för en snygg utformning. Längst ner på sidan finns exempel på planritningar.

Form/volym:

Bygg carporten med en enkel och tydlig form, då ser den naturlig ut ihop med det befintliga huset. Anpassa volymen till det befintliga huset, så att carportens volym inte dominerar över den befintliga.

Använd trä för pelare, åsar och tak, det är enklast. Låt stommen samspela med fasadbeklädnaden / vindskyddet till exempel genom att visa stommen i fasaden.

Tak:

Välj takform om möjligt anpassad till det befintliga huset – sadeltak, plant tak, pulpettak och så vidare. Använd om möjligt samma takmaterial och färg som taket på det befintliga huset/garaget. Taklutningen bör vara lika befintliga husets/garagets eller i alla fall inte starkt avvikande.

Fasadmaterial:

Använd gärna trä i fasaden /skärmväggen (dock inte tryckimpregnerat), även om det befintliga huset har tegel-/eller putsfasad. Måla stomme och panel i samma enhetliga färg. Val av färg kan med fördel göras utifrån en färg som redan finns på befintligt hus/garage, till exempel teglets/fogens eller sockelns färg. Panel kan vara liggande eller stående, gles eller tät. Eftersträva en enkel och tydlig beklädnad.

Fönster:

Fönster kan placeras i väggskärmen för att få in mer ljus i carporten samt göra fasaden mer levande. Fönster kan även monteras i ett förråd i bakkanten av carporten. Detta ger fasaden ett öppnare intryck.

Exempel på planritningar: