Allmänhetens frågestund

Lyssna

vid varje kommunfullmäktigesammanträde finns det möjlighet för dig som kommunmedborgare finns det möjlighet att ställa frågor direkt till kommunfullmäktige.

På sammanträdet

Varje sammanträde med kommunfullmäktige inleds med allmänhetens frågestund. Du kan lämna in din fråga i förväg eller ställa den muntligen under frågestunden. Om du vill har du möjlighet att närvara, när din fråga tas upp i sammanträdet. Du har inte någon rätt att yttra dig på sammanträdet, om inte ordförande ber dig svara på något i anledning av en fråga du ställt.

Det finns regler upprättade för vad som gäller för dig som vill ställa en fråga till kommunfullmäktige. Ta kontakt med Susanna Siljetun, kommunsekreterare, som förklarar närmare vad som gäller.

Om du vill lämna in din fråga i förväg, kan du skicka den till:

Kommunfullmäktige
Vännäs kommun
911 81 VÄNNÄS

Du kan även skicka den med e-post till vannas.kommun@vannas.se

Kontaktperson: Susanna Siljetun