Kommunala föreskrifter

Lyssna

Det är inte alltid som det räcker med den styrning som finns i lagar och förordningar utan det kan behövas ännu mer detaljerade regler. Då författas föreskrifter. Det är myndigheter, i detta fall kommunen, som skriver föreskrifter.