Lista över sociala medier

Lyssna

Här hittar du Vännäs kommuns verksamheter i sociala medier.

Tänk på att: Vännäs kommun inte hanterar enskilda ärenden via sociala medier. Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier. Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte publiceras i någon av dessa kanaler. Om så skulle ändå ske så tas inläggen bort.

Övergripande kanaler

Kommunledningskontoret

Barn- och utbildningsförvaltningen

Liljaskolan

Kontaktperson: Sofia Tjärnström