Vallar - Brån, Strand, Berg

Lyssna

Under november kommer arbetet med att återskapa vallarna Brån-Strand-Berg till sitt ursprungliga skick att påbörjas. 3 oktober hölls ett informationsmöte på festplatsen i Vännäsby kring återuppbyggnaden av vallarna. Inbjudan skickades ut till berörda fastighetsägare.

Ritning över nuläget, innan återuppbyggnad


Minnesanteckningar från träffar


Ritning 1 till 4, kartor över båtnadsområden

 

Entreprenör

Arbetena kommer att utföras av Kaj Johanssons Åkeri AB som kommunen har avtal med gällande maskintjänster och material. Återskapande av vallarna kommer att påbörjas när marken frusit på lite grann för att undvika så mycket skador som möjligt. Vallen kommer att fyllas på mellan 0,2-1,5 m till +81,00 som vallen ska ligga på i dagens höjd system.

Arbetena kommer att påbörjas från Brån och gå mot Berg och pågå så länge vintern tillåter för att senare startas upp under våren.

För frågor, kontakta

Christer Nygren
Gatuchef

Kontaktperson: Christer Nygren