Här&Nu Kommuntidningen

Lyssna

Vi ger ut en informationstidning fyra gånger per år. Tidningen heter Här&Nu (Här och nu) och går ut till alla hushåll i kommunen. All information i tidningen ska vara kommunal eller offentlig samt icke-vinstdrivande.

Utgivning

2020 Nr 1 Nr 2 Extranummer
Näringsliv
Nr 3
Sista materialdag 4 feb 14 maj 25 aug 27 okt
Till tryck 19 feb 3 juni 9 sept 11 nov
Utgivningsdatum 4 mars 16 juni 23 sept 25 nov


Med reservation för ändringar. Det korrekta datumet finns alltid att hitta här på webben.

Tidigare utgivningar

Här hittar du tidigare nummer av kommuntidningen Här&Nu (länk).

Lämna önskemål om innehåll

Har du önskemål om något som saknas i Här&Nu eller som det skrivs lite om? Lämna gärna önskemål och synpunkter via formuläret. Alla synpunkter lämnas in anonymt om du inte anger namn eller andra kontaktuppgifter.

Till formuläret (länk, öppnas i ny flik)

Riktlinjer

  • Informationen ska främst komma från offentliga organ som exempelvis: kommun, polis, försäkringskassan eller liknande.
  • Informationen ska vända sig till kommunens samtliga invånare.
  • Föreningar för informera om sin verksamhet; arrangemang, öppettider och liknande. Huvudsaken är att det riktar sig till en bred publik. OBS! Undantaget är danser, bingo eller liknande som räknas som vinstdrivande verksamhet.
  • Företag och privatpersoner får inte förmedla information i tidningen.

Lämna in material

Material skickar du via e-post till Sofia Tjärnström, kommunikatör, senast sista materialdag.

Textfiler
Din text skickar du antingen som Word-fil eller skriver direkt i e-postmeddelandet. Texten ska inte innehålla formateringar så som kursivering, punktlista, understruket, fetstil osv.

Bilder
Bilder så som fotografier eller logotyper skickas separat, inte inklistrade i ett textdokument. Bilderna ska vara högupplösta för att det ska bli bra kvalitet i tidningen. 300dpi är minimum.

Du kan skicka dina bilder i följande format: JPEG, EPS, TIFF, InDesign, Photoshop. Det vanligaste är JPEG.

Redaktionen

Ansvarig utgivare: Karolina Johansson, Kommunchef
Redaktionskommitté: Johan Söderling, Ulf Eriksson
Redaktör: Sofia Tjärnström


Redaktionen förbehåller sig rätten att göra nödvändiga rättelser och redigeringar i text och fotografier.
Redaktionen förbehåller sig rätten att prioritera material.

Upplaga
4 300 ex

Kontaktperson: Sofia Tjärnström