Trygghetsvandring i Vännäs tätort 2016

Lyssna

Trygghetsvandring är en metod för att få olika parter att träffas och sam-tala om hur området kan bli tryggare och mera trivsamt. Syftet är att utbyta tankar och synpunkter och en chans att sprida information och diskutera konstruktiva idéer. Hur trygga vi känner oss när vi lämnar vår bostad är avgörande för var och hur vi rör oss i samhället. Vad som är tryggt och trivsamt skiljer sig många gånger mellan barn och vuxna.

Vännäs kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört ännu en trygghetsvandring. Vandringen syftar bl. a. till att ge ett bra underlag om eventuella problem/förändringar i samband med upprättandet av ny centrumplan och trafikstrategiplan för  Vännäs tätort. Många olika förvaltare ansvarar för utemiljön och därför har olika målgrupper inbjudits att delta i trygghetsvandringen.

Vandringen startade vid Medborgarhuset och gick längs GC-vägen mot tunneln under järnvägen och Coop Konsum till Postens och Vännäs fastigheter AB lokaler. Från järnvägsstationen gick vandringen förbi hotel Vännäs och till nya Vegaskolan. Därefter längs Kungsgatan och Storgatan och åter mot Östra Järnvägsgatan för att avslutas vid Medborgarhuset.

Vandringen avslutades på kommunkontoret med en summering av intryck och upprättande av åtgärdsplan, se bilaga.

Gruppens önskan är att de synpunkter och önskemål som framkommit under vandringen ska åtgärdas/behandlas av ansvarig myndighet, avdelning eller fastighetsägare.

Dokumentation från vandringen