Trygghetsvandring Vännäs tätort 2013

Lyssna

Kommunens jämställdhetsgrupp arrangerade och genomförde 2013 en trygghetsvandring i Vännäs tätort.

Kommunens jämställdhetsgrupp genomförde i slutet av oktober 2013 en trygghetsvandring i Vännäs tätort tillsammans med en rad representanter för bland annat PRO, polisen och Vännäs Bostäder.

- Ungefär vartannat år genomför vi trygghetsvandringar för att hitta områden där det behöver göras åtgärder för att öka tryggheten, berättar Tore Forsberg, samhällsbyggnadschef.

- I år bjöd vi, via artiklar i media och på kommunens webbplats, in allmänheten att lämna synpunkter på områden som upplevs otrygga och osnygga, fortsätter Tore Forsberg.

När synpunkterna som kommit in sammanställdes blev det tydligt var vandringen skulle ske. Området som hamnade i fokus gick från Medborgarhuset söderut via Pengsjövägen, Fällforsvägen, Paradvägen, Granvägen, Lägervägen, Liljas Väg och Skolgatan, en sträcka på ungefär 2,5 km. Se kartan nedan.

Dokumentation från trygghetsvandringen